Pravno obvestilo spletnega mesta gagradnje.si

Vsi podatki in slikovni material, ki jih vsebuje spletna predstavitev, projekta Starse, so zgolj informativne narave in investitorja GA GRADNJE ne zavezujejo. Investitor jih lahko kadarkoli in brez opozorila spremeni. Kupec je dolžan vse zanj pomembne podatke pred nakupom nepremičnine skrbno preveriti.

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta gagradnje.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu prodaja@gagradnje.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe Ga Gradnje d.o.o. in z njo povezanih družb, katerih vsebine so vključene na gagradnje.si. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu gagradnje.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani gagradnje.si v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani gagradnje.si, se lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih staneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Ga Gradnje d.o.o.. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora bit i uporabljen znak Ga Gradnje d.o.o. v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane.

Spletno mesto gagradnje.si vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar družba Ga Gradnje d.o.o. ni odgovorna za njihovo vsebino. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe Ga Gradnje d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Ga Gradnje d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani gagradnje.si. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Uporaba spletne strani gagradnje.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran gagradnje.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti odškodninsko odgovoren. V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta. Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na gagradnje.si so informativne narave. Družba Ga Gradnje d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu gagradnje.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba Ga Gradnje d.o.o. niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani gagradnje.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Ga Gradnje d.o.o.tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani gagrandje.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Ga Gradnje d.o.o. ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani gagradnje.si. Družba Ga Gradnje d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni oziroma dopolni vsebino spletne strani gagradnje.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Varstvo osebnih podatkov

Ko brskate po spletni strani gagradnje.si, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste – zaradi korespondence, registracije na straneh, povpraševanja ali naročila na novice prostovoljno zaupali svoje osebne podatke, kot so ime, elektronski naslov. Vse podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, bomo brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Ur. l. RS, št. 59/1999, 57 /2001 in 59/2001).

Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.