Pričeli smo z izvedbo okolice, balkonov in terase ter zaključevanjem notranjih del!